hej@fastighetsstudion.se

Aktiviteter

För oss är nätverk och relationer förutsättningarna för vår existens. fastighetsstudion verkar för att vara en mötesplats för branschkollegor och i det är aktiviteter ett naturligt inslag.

Varje onsdag har vi gemensam frukost för alla våra medlemmar. 

Vi arrangerar även frukostar, lunchträffar och afterwork där vi bjuder in våra medlemmar, kunder och samarbetspartners. Som medlem har du möjlighet att engagera dig och påverkar vad vi göra framöver.  


KOMMANDE AKTIVITET

Sommaravslutning

Gemensam aktivitet, studiebesök och grillning på kvällen.

När? Fredag den 14/6

Anmälan: Endast för våra medlemmar.


KOMMANDE AKTIVITET

AW med branschkollegor med aktiviteter

Vi arrangerar återkommande AW under året, normalt 4-5 st, ibland med aktiviteter som pingis, dart m.m.

När? Kommande aktiviteter för våren är planerade till den 6/3 samt den 25/4. 

Anmälan via formulär eller till hej@fastighetsstudion.se.


KOMMANDE AKTIVITET

Kickoff inför hösten

Vi inleder hösten med en miniresa med övernattnig, studiebesök och gemensam middag. 

När? Torsdag den 5/9 till fredag den 6/9

Anmälan: Endast för våra medlemmar.


KOMMANDE AKTIVITET

Branschfrukost

Inga planerade datum för tillfället, mer info kommer.

Våra utbildningar

På fastighetsstudion anser vi att personliga möten är viktigt för kompetensutveckling, därför anordnar vi utbildningar på plats i vår studio. Läs nedan vad vi har på gång. Har du önskemål om någon utbildning? Tveka inte att höra av dig till oss. 

Arbete och säkerhet på tak, solpaneler och infästningar, heldagskurs

Behovet av kunskap om taksäkerhet och taktäckningar är mer relevant än någonsin nu när intresset för solenergi ökar dramatiskt i takt med behovet av att ställa om till mer hållbara energislag ökar.

Kursen har motsvarande innehåll som utbildningen ”Sakkunnig i Taksäkerhet” och ger förståelse för risker och säkerhet vid arbete på tak, anordningar för taksäkerhet samt dagens regelverk och kursen lämpar sig för såväl arkitekter, ingenjörer som projektledare och fastighetsägare.

PeO Axelsson sitter med i Taksäkerhetskommiten och har mångårig erfarenhet inom området. PeO är olycksfallsforskare inom byggområdet från KTH och verkar för att öka kunskapen kring riskerna vid takarbete och de förebyggande åtgärder som kan vidtas. Allt för att reducera olycksfallsriskerna vid takarbete. 

Då PeO Axelsson varit ordförande i SIS TK 193 – Takprodukter och taksäkerhet, där solpaneler ingår, och har deltagit i projekt kring solpaneler, kommer han att ta upp frågor kring infästning och placering av solpaneler på tak.

Kursledare:      PeO Axelsson Byggsäkerhet och Arbetsmiljö

 

Kursdatum:     På förfrågan, inget datum planerat

Plats:                Fastighetsstudions lokal på Skolgatan 33, Uppsala

Pris:                       4 500 kr + moms per deltagare.

Anmälan              Via formulär nedan eller hej@fastighetsstudion.se


Solenergi - Solel & solvärme, heldagskurs

Intresset för solenergi ökar dramatiskt i takt med att konkurrenskraften stärks. Solenergin kommer att ha en stor betydelse i omställningen
till förnybar energiförsörjning. Idag ligger allt fokus på solel men solvärmen kommer vara ett väl så intressant alternativ i framtiden. Av det skälet mixas kursinnehållet mellan solel och solvärme, vilket är unikt för den här typen av kurser. Vi glada och stolta att kunna erbjuda denna heldagskurs med en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet.

Kursledare:      Lars Andrén, DrivKraft Andrén AB

Kursdatum:     På förfrågan, inget datum planerat.

Plats:                Fastighetsstudions lokal på Skolgatan 33, Uppsala

Pris:                      4 500 kr + moms per deltagare.

Anmälan            Via formulär nedan eller hej@fastighetsstudion.se

 

Byggnadsdesign med hållbara detaljer - begränsa köldbryggors inverkan

Intresset för hållbart byggande ökar dramatiskt i takt med att kraven på att vårt klimatavtryck behöver minska. IG Passivhus med Simone Kreutzer har verkat många år inom hållbart byggande och är specialister på att bygga med metoder som minimerar klimatskalets förluster vilket är viktigare än någonsin nu när målet är att effektreducera tillförd energi, här har branschen
mycket att lära.

Kursen genomförs under två dagar där dag 1 fokuserar på byggnadsutformning och vikten av att utforma detaljer med omsorg för att begränsa förluster. Dag 2 fördjupar vi oss i detaljer, hur dessa utformas och beräknas och tittar på beräkningsexempel för köldbryggor. 

Kursledare:      Simone Kreutzer Wesslund, IG Passivhus

Kursdatum:     På förfrågan, inget datum planerat

Plats:               Fastighetsstudions lokal på Skolgatan 33, Uppsala

Pris:                      Dag 1, 4 500 kr + moms per deltagare.

                                  Dag 1+2, 8 000 kr + moms per deltagare.

Anmälan             Via formulär nedan eller hej@fastighetsstudion.se


Anmälan till samtliga aktiviteter sker via formulär nedan