hej@fastighetsstudion.se

Våra tjänster

Vi har tillsammans bred kompetens och ett stort nätverk för att genomföra dina projekt, alltid med personligt engageman.

Som rådgivande verksamhet erbjuder fastighetsstudion tjänster för långsiktigt hållbart förvaltande och en god inomhusmiljö.

Våra kunder är såväl kommersiella fastighetsägare som industri och bostadsrättsföreningar. Genom lokal närvaro och personligt engagemang ger vi våra kunder mervärde. Samverkan mellan kreativa och engagerade företagare med rätt verktyg och kompetens för varje tillfälle.

Tillsammans står vi starkare med vår gemensamma kompetens, certifieringar och samarbeten.

FÖRVALTNING & UTVECKLING

Vi jobbar med allt från upphandling av driftentreprenader till uthyrning och avtalsskrivning. Det kan vara i 
projektform eller interimsuppdrag som förvaltare eller fastighetschef. Tillsammans utvecklar vi dina fastigheter.

PROJEKTERING

Vi utför projektering av såväl nybyggnad som befintliga fastigheter inom såväl byggnadsarkitektur, inredning, konstruktion som tekniska installationer. Våra arkitekter och ingenjörer samverkar för att skapa hållbara byggnader med fokus på långsiktigt ägande. Vi är specialister på kulturbyggnader och ombyggnader.

PROJEKT & BYGGLEDNING

Fastighetsstudion ska vara en liten och smidig partner med fokus på lokal närvaro och långsiktiga relationer. Vi är med och koordinerar och styr såväl små underhållsprojekt som större ombyggnadsprojekt och projektleder även rena installationsprojekt. Våra projekt föregås ofta av förstudier och systemutredningar för att definiera behov och kostnader. 

ENERGI & INNEMILJÖ

Vi är specialister inom energi och innemiljö med fokus på VVS-tekniska system. Vi har mångårig efterenhet av såväl energi som innemiljödesign av nya byggnader som energieffektivisering av kommersiella fastigheter och bostäder. Vi är certifierade för såväl energideklarationer, energikartläggningar som miljöbyggnad.

BESIKTNING & MÄTNING

Vi genomför statusbesiktningar av byggnadskonstruktioner, tak och installationer och upprättar underhållsplaner för att bedöma behoven och potentialen för din fastighet. Vi kan upprätta energiplaner som samordnas med underhållsplaner.

Att mäta är att veta. I samband med systemutredningar, om och tillbyggnader och energikartläggningar är mätteknik avgörande för möjligheten att förstå och analysera våra byggnader och identifiera fel och brister. En seriös energispecialist utför alltid mätningar i kombination med teoretiska analyser.

Vi har mycket erfarenheter av mätteknik inom fastigheter med fokus på energisystem som värme, ventilation, inomhusklimat och klimatskal, framförallt kopplat till energiutredningar och ombyggnader.
Vi tillhandahåller även mätutrustning för den som vill hyra. Kontakta oss för mer information om hjälp med mätuppdrag eller mätutrustning.